Om Den danske NCD Alliance

Den danske NCD alliance er et samarbejde mellem Diabetesforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Vi støtter arbejdet for patienter med diabetes, kræft, hjerte- og lungesygdomme i Østafrika.

Susanne Volqvartz

Susanne Volqvartz

Den Danske NCD Alliance blev startet i 2009 på initiativ af Susanne Volqvartz, tidligere direktør i Hjerteforeningen.


Sådan er vi organiseret

Den Danske NCD Alliance er et samarbejde mellem Diabetesforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse:

Organisation


Hvor kommer pengene fra?

Projekterne i Østafrika er finaniseret af fondspuljemidler:

Økonomi


Vil du i praktik i Østafrika?

Vi søger løbende praktikanter med forskellige faglige baggrunde:

Praktikophold


Kontakt Den Danske NCD Alliance

Kontaktinformationer:

Kontakt


Diabetesforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelses hjemmesider