Den danske NCD alliance

hvad er ncd graaNCDs er en kæmpe global udfordring
Antallet af mennesker, der rammes af kræft, diabetes, hjertekar- og lungesygdomme (NCDs), er under eksplosiv vækst, og verdens fattigste lande er slet ikke forberedt på at kunne håndtere sygdomsbyrden.

Kræft, diabetes, hjertekar- og lungesygdomme er skyld 2/3 af alle dødsfald på verdensplan. Omkring 36 millioner dør hvert år af de ikke-smitsomme sygdomme.

Hele 80 pct. af alle NCD-relaterede dødsfald sker i lav- og mellemindkomstlande. Den globale kamp mod NCDs handler derfor i høj grad om en oprustning i disse lande til at kunne forebygge og behandle sygdommene. Læs mere her:

NCDs – den største dræber i verden 

Den danske NCD alliance
Den danske NCD alliance er en alliance mellem Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Vi arbejder for at give de danske foreningers store viden og erfaringer med sygdomsbekæmpelse videre til lande i Østafrika.

udvikling forside

Læs vores kronik i magasinet Udvikling om at få sundhed tilbage i udviklingsarbejdet, s. 56-58

Vores aktiviteter:

  • Vi støtter arbejdet med at oprette og udvikle patientforeninger i Uganda, Tanzania og Zanzibar
  • Vi deltager i den globale politiske proces for at få opbakning til at forebygge og kontrollere sygdommene
  • Vi oplyser og driver politisk lobbyvirksomhed i Danmark for at få opbakning til initiativer til at forebygge og kontrollere NCDs i verdens fattigste lande

Læs mere her:

Aktiviteter

 

 Tekst: Susanne Volqvarts og Pernille Vigild